http://www.dadelu.com/veorv/67133.html http://www.dadelu.com/veorv/14549.html http://www.dadelu.com/veorv/58627.html http://www.dadelu.com/veorv/46397.html http://www.dadelu.com/veorv/90388.html http://www.dadelu.com/akpk/7359008.html http://www.dadelu.com/akpk/862816.html http://www.dadelu.com/akpk/464014.html http://www.dadelu.com/akpk/7734272.html http://www.dadelu.com/akpk/287997.html http://www.dadelu.com/dygnw/59179.html http://www.dadelu.com/dygnw/2584501.html http://www.dadelu.com/dygnw/8676353.html http://www.dadelu.com/dygnw/320879.html http://www.dadelu.com/dygnw/989921.html http://www.dadelu.com/dygnw/204298.html http://www.dadelu.com/dygnw/7546476.html http://www.dadelu.com/dygnw/76761.html http://www.dadelu.com/dygnw/348653.html http://www.dadelu.com/dygnw/4277284.html http://www.dadelu.com/dygnw/572263.html http://www.dadelu.com/dygnw/4516177.html http://www.dadelu.com/dygnw/8924739.html http://www.dadelu.com/dygnw/5922862.html http://www.dadelu.com/dygnw/9245382.html http://www.dadelu.com/dygnw/8398579.html http://www.dadelu.com/dygnw/4756586.html http://www.dadelu.com/dygnw/178442.html http://www.dadelu.com/dygnw/381313.html http://www.dadelu.com/dygnw/3285340.html http://www.dadelu.com/dygnw/96216.html http://www.dadelu.com/dygnw/81555.html http://www.dadelu.com/dygnw/198049.html http://www.dadelu.com/dygnw/2174480.html http://www.dadelu.com/dygnw/9750589.html http://www.dadelu.com/dygnw/993081.html http://www.dadelu.com/dygnw/2758590.html http://www.dadelu.com/dygnw/8845885.html http://www.dadelu.com/dygnw/43254.html http://www.dadelu.com/dygnw/706871.html http://www.dadelu.com/dygnw/9331070.html http://www.dadelu.com/dygnw/9536414.html http://www.dadelu.com/dygnw/75851.html http://www.dadelu.com/dygnw/357498.html http://www.dadelu.com/dygnw/474264.html http://www.dadelu.com/dygnw/4893235.html http://www.dadelu.com/dygnw/21832.html http://www.dadelu.com/dygnw/11574.html http://www.dadelu.com/dygnw/7144370.html http://www.dadelu.com/dygnw/235199.html http://www.dadelu.com/dygnw/319573.html http://www.dadelu.com/dygnw/83199.html http://www.dadelu.com/dygnw/71704.html http://www.dadelu.com/dygnw/63016.html http://www.dadelu.com/dygnw/573153.html http://www.dadelu.com/dygnw/238852.html http://www.dadelu.com/dygnw/903261.html http://www.dadelu.com/dygnw/3886182.html http://www.dadelu.com/dygnw/693616.html http://www.dadelu.com/dygnw/69015.html http://www.dadelu.com/dygnw/49122.html http://www.dadelu.com/dygnw/3970529.html http://www.dadelu.com/dygnw/92417.html http://www.dadelu.com/dygnw/6386557.html http://www.dadelu.com/dygnw/428951.html http://www.dadelu.com/dygnw/95093.html http://www.dadelu.com/dygnw/5146229.html http://www.dadelu.com/dygnw/4603450.html http://www.dadelu.com/dygnw/9185007.html http://www.dadelu.com/dygnw/4214140.html http://www.dadelu.com/dygnw/1603235.html http://www.dadelu.com/dygnw/98190.html http://www.dadelu.com/dygnw/30943.html http://www.dadelu.com/dygnw/52085.html http://www.dadelu.com/dygnw/947928.html http://www.dadelu.com/dygnw/47697.html http://www.dadelu.com/dygnw/827631.html http://www.dadelu.com/dygnw/899242.html http://www.dadelu.com/dygnw/5127829.html http://www.dadelu.com/dygnw/22401.html http://www.dadelu.com/dygnw/234768.html http://www.dadelu.com/dygnw/7342412.html http://www.dadelu.com/dygnw/53236.html http://www.dadelu.com/dygnw/25814.html http://www.dadelu.com/dygnw/7799163.html http://www.dadelu.com/dygnw/980109.html http://www.dadelu.com/dygnw/86267.html http://www.dadelu.com/dygnw/6434868.html http://www.dadelu.com/dygnw/4993012.html http://www.dadelu.com/dygnw/48959.html http://www.dadelu.com/dygnw/477990.html http://www.dadelu.com/dygnw/714751.html http://www.dadelu.com/dygnw/87345.html http://www.dadelu.com/dygnw/428778.html http://www.dadelu.com/dygnw/3614881.html http://www.dadelu.com/dygnw/4115932.html http://www.dadelu.com/dygnw/31090.html http://www.dadelu.com/dygnw/7625178.html http://www.dadelu.com/dygnw/30935.html http://www.dadelu.com/dygnw/20054.html
关闭
     
    赛事选择
     
    
 功能选择


进球声
提示窗 福伦丹[11] -     置顶
周五017 荷乙 第34轮 04-07 02:00 [14]奥斯(-1) 瓦尔韦克[19] -     置顶
周五018 荷乙 第34轮 04-07 02:00 [16]前进之鹰(+1) 福图纳[01] -     置顶
周五019 荷乙 第34轮 04-07 02:00 [18]海尔蒙特(-1) 马斯特里[10] -     置顶
周五020 荷乙 第34轮 04-07 02:00 [03]阿贾青年(-1) 奈梅亨[02] -     置顶
周五021 荷乙 第34轮 04-07 02:00 [15]阿尔克马尔青年队(-1) 多德勒支[08] -     置顶
周五022 荷乙 第34轮 04-07 02:00 [06]特尔斯达(-1) 埃因青年[04] -     置顶
周五023 德甲 第29轮 04-07 02:30 [13]汉诺威96(+1) 不来梅[12] -     置顶
周五024 比甲 第2轮 04-07 02:30 [04]沙勒罗瓦(+1) 安德莱[06] -     置顶
周五025 英冠 第41轮 04-07 02:45 [02]加的夫城(+1) 狼队[01] -     置顶
周五026 法甲 第32轮 04-07 02:45 [09]圣埃蒂安(+1) 巴黎圣曼[01] -     置顶
周五027 西甲 第31轮 04-07 03:00 [19]拉科(-1) 马拉加[20] -     置顶
周五028 葡超 第29轮 04-07 03:30 [10]吉马良斯(-1) 里奥阿维[05] -     置顶
周五029 阿甲 第22轮 04-07 06:00 [24]老虎竞技(-1) 拉普体操[23] -     置顶
周五030 智甲 第8轮 04-07 07:00 [12]特木科(-1) 伊基克[16] -     置顶
周五031 美职联 第6轮 04-07 07:30 [07]新英格兰(-1) 蒙特利尔[10] -     置顶
周五032 墨西联 第14轮 04-07 08:00 [07]普埃布拉(-1) 帕丘卡[13] -     置顶
周五033 阿甲 第22轮 04-07 08:15 [09]阿青年人(-1) 圣菲联合[07] -     置顶
周五034 墨西联 第14轮 04-07 10:00 [08]蒂华纳(-1) 阿特拉斯[17] -     置顶
周六001 日职 第6轮 04-07 13:00 [15]札幌冈萨(-1) 名古屋鲸[08] -     球半 中央海岸[09] -     置顶
周六014 日职 第6轮 04-07 18:00 [14]湘南海洋(+1) 鹿岛鹿角[07] -     置顶
周六015 德乙 第29轮 04-07 19:00 [02]纽伦堡(-1) 海登海姆[16] -     置顶
周六016 德乙 第29轮 04-07 19:00 [11]柏林联合(-1) 杜伊斯堡[09] -     置顶
周六017 德乙 第29轮 04-07 19:00 [15]奥厄(-1) 圣保利[10] -     置顶
周六018 德乙 第29轮 04-07 19:00 [03]基尔(-1) 达姆施塔[17] -     置顶
周六019 西甲 第31轮 04-07 19:00 [16]阿拉维斯(-1) 赫塔费[11] -     置顶
周六020 俄超 第25轮 04-07 19:00 [09]喀山(-1) 格罗兹尼[12] -     置顶
周六021 英冠 第41轮 04-07 19:15 [22]巴恩斯利(+1) 谢菲联[09] -     置顶
周六022 英超 第33轮 04-07 19:30 [09]埃弗顿(+1) 利物浦[03] -     置顶
周六023 英冠 第41轮 04-07 19:30 [14]诺维奇(+1) 维拉[04] -     置顶
周六024 意甲 第31轮 04-07 21:00 [20]贝内文托(+1) 尤文图斯[01] -     置顶
周六025 法乙 第32轮 04-07 21:00 [01]兰斯(-1) 勒阿弗尔[09] -     置顶
周六026 德甲 第29轮 04-07 21:30 [17]科隆(-1) 美因茨[16] -     置顶
周六027 德甲 第29轮 04-07 21:30 [09]门兴(-1) 柏林赫塔[11] -     置顶
周六028 德甲 第29轮 04-07 21:30 [10]奥格斯堡(+1) 拜仁[01] -     置顶
周六029 德甲 第29轮 04-07 21:30 [14]弗赖堡(-1) 沃夫斯堡[15] -     置顶
周六030 俄超 第25轮 04-07 21:30 [04]泽尼特(-1) 克拉斯诺[05] -     置顶
周六031 英超 第33轮 04-07 22:00 [10]伯恩茅斯(-1) 水晶宫[17] -     置顶
周六032 英超 第33轮 04-07 22:00 [13]布赖顿(-1) 哈德斯[16] -     置顶
周六033 英超 第33轮 04-07 22:00 [08]莱切斯特(-1) 纽卡斯尔[12] -     置顶
周六034 英超 第33轮 04-07 22:00 [19]斯托克城(+1) 热刺[04] -     置顶
周六035 英超 第33轮 04-07 22:00 [11]沃特福德(-1) 伯恩利[07] -     置顶
周六036 英超 第33轮 04-07 22:00 [20]西布罗姆(-1) 斯旺西[15] -     置顶
周六037 英冠 第41轮 04-07 22:00 [21]伯明翰(-1) 伯顿[24] -     置顶
周六038 英冠 第41轮 04-07 22:00 [11]布伦特(-1) 伊普斯[12] -     置顶
周六039 英冠 第41轮 04-07 22:00 [05]德比郡(-1) 博尔顿[20] -     置顶
周六040 英冠 第41轮 04-07 22:00 [18]赫尔城(-1) 女王巡游[15] -     置顶
周六041 英冠 第41轮 04-07 22:00 [13]利兹联(-1) 桑德兰[23] -     置顶
周六042 英冠 第41轮 04-07 22:00 [06]米堡(-1) 诺丁汉[17] -     置顶
周六043 英冠 第41轮 04-07 22:00 [08]米尔沃尔(-1) 布城[07] -     置顶
周六044 英冠 第41轮 04-07 22:00 [19]雷丁(+1) 普雷斯顿[10] -     置顶
周六045 英冠 第41轮 04-07 22:00 [16]谢周三(+1) 富勒姆[03] -     置顶
周六046 英甲 第42轮 04-07 22:00 [20]温布尔登(+1) 斯肯索普[08] -     置顶
周六047 英甲 第42轮 04-07 22:00 [01]布莱克本(-1) 南安联[12] -     置顶
周六048 英甲 第42轮 04-07 22:00 [16]布莱克浦(-1) 布拉德福[11] -     置顶
周六049 英甲 第42轮 04-07 22:00 [10]布流浪(+1) 查尔顿[06] -     置顶
周六050 英甲 第42轮 04-07 22:00 [15]吉灵汉姆(+1) 唐卡斯特[14] -     置顶
周六051 英甲 第42轮 04-07 22:00 [17]牛津联(-1) 奥德汉姆[19] -     置顶
周六052 英甲 第42轮 04-07 22:00 [09]普利茅斯(-1) 彼得堡联[05] -     置顶
周六053 英甲 第42轮 04-07 22:00 [22]罗奇代尔(-1) 朴次茅斯[07] -     置顶
周六054 英甲 第42轮 04-07 22:00 [04]罗瑟汉姆(-1) 福利特[13] -     置顶
周六055 英甲 第42轮 04-07 22:00 [18]沃尔索尔(-1) 贝里[24] -     置顶
周六056 英甲 第42轮 04-07 22:00 [03]维冈(-1) 置顶
周六080 荷甲 第30轮 04-08 01:45 [03]阿尔克马(-1) 埃因霍温[01] -     置顶
周六081 荷甲 第30轮 04-08 01:45 [16]罗达JC(+1) 兹沃勒[06] -     置顶
周六082 法甲 第32轮 04-08 02:00 [13]昂热(-1) 斯特拉斯[16] -     置顶
周六083 法甲 第32轮 04-08 02:00 [10]甘冈(-1) 特鲁瓦[18] -     置顶
周六084 法甲 第32轮 04-08 02:00 [12]波尔多(-1) 里尔[19] -     置顶
周六085 法甲 第32轮 04-08 02:00 [17]图卢兹(-1) 第戎[11] -     置顶
周六086 法甲 第32轮 04-08 02:00 [15]亚眠(-1) 卡昂[14] -     置顶
周六087 比甲 欧罗巴资格 04-08 02:00 [03]奥斯坦德(-1) 04-08 08:00 [12]达拉斯(-1) 科罗拉多[13] -     置顶
周六104 墨西联 第14轮 04-08 08:00 [05]蒙特雷(-1) 美洲狮[09] -     置顶
周六105 墨西联 第14轮 04-08 08:06 [15]莱昂(-1) 莫雷利亚[06] -     置顶
周六106 美职联 第6轮 04-08 08:30 [22]芝加哥(-1) 哥伦布[02] -     置顶
周六107 美职联 第6轮 04-08 09:30 [17]盐湖城(-1) 温哥华[04] -     置顶
周六108 墨西联 第14轮 04-08 10:00 [10]内卡萨(-1) 墨美洲[04] -     置顶
周六109 墨西联 第14轮 04-08 10:06 [12]瓜达拉(-1) 韦拉[14] -     置顶
周日001 日职 第6轮 04-08 13:00 [16]长崎航海(+1) 东京FC[09] -     置顶
周日002 日职乙 第8轮 04-08 13:00 [21]爱媛FC(+1) 山形山神[19] -     置顶
周日003 日职乙 第8轮 04-08 13:00 [02]町田泽维(-1) 熊本深红[06] -     置顶
周日004 日职乙 第8轮 04-08 13:00 [14]松本山雅(-1) 赞岐釜玉[22] -     置顶
周日005 日职乙 第8轮 04-08 13:00 [08]新泻天鹅(-1) 冈山绿雉[01] -     置顶
周日006 日职乙 第8轮 04-08 13:00 [18]枥木SC(+1) 德岛漩涡[12] -     置顶
周日007 日职乙 第8轮 04-08 13:00 [10]横滨FC(-1) 福冈黄蜂[09] -     置顶
周日008 日职乙 第8轮 04-08 13:00 [11]金泽塞维(+1) 千叶市原[15] -     置顶
周日009 K1联赛 第5轮 04-08 13:00 [02]浦项制铁(+1) 全北现代[03] -     置顶
周日018 西甲 第31轮 04-08 18:00 [17]莱万特(-1) 拉帕马斯[18] -     置顶
周日019 意甲 第31轮 04-08 18:30 [10]都灵(+1) 国际米兰[04] -     置顶
周日020 荷甲 第30轮 04-08 18:30 [05]乌德勒支(-1) 海牙[09] -     置顶
周日021 俄超 第25轮 04-08 19:00 [15]托斯诺(-1) 乌拉尔[08] -     置顶
周日022 德乙 第29轮 04-08 19:30 [18]凯泽(-1) 雷根斯堡[05] -     置顶
周日023 德乙 第29轮 04-08 19:30 [12]不伦瑞克(-1) 德累斯顿[13] -     置顶
周日024 德乙 第29轮 04-08 19:30 [04]因戈施塔(-1) 比勒费[06] -     置顶
周日025 苏超 第33轮 04-08 19:30 [09]汉密尔顿(+2) 凯尔特人[01] -     置顶
周日026 荷甲 第30轮 04-08 20:30 [18]特温特(+1) 费耶诺德[04] -     置顶
周日027 荷甲 第30轮 04-08 20:30 [08]海伦芬(-1) 格罗宁根[14] -     置顶
周日028 意甲 第31轮 04-08 21:00 [18]克罗托内(-1) 博洛尼亚[11] -     置顶
周日029 意甲 第31轮 04-08 21:00 [19]维罗纳(+1) 卡利亚里[15] -     置顶
周日030 意甲 第31轮 04-08 21:00 [02]那不勒斯(-2) 切沃[14] -     置顶
周日031 法甲 第32轮 04-08 21:00 [07]尼斯(-1) 雷恩[05] -     置顶
周日032 瑞典超 第2轮 04-08 21:00 [07]佐加顿斯(-1) 特雷勒堡[14] -     置顶
周日033 瑞典超 第2轮 04-08 21:00 [12]卡尔马(-1) 埃夫斯堡[10] -     置顶
周日034 英超 第33轮 04-08 21:15 [06]阿森纳(-1) 南安普敦[18] -     置顶
周日035 德甲 第29轮 04-08 21:30 [03]多特蒙德(-1) 斯图加特[08] -     置顶
周日036 俄超 第25轮 04-08 21:30 [01]莫火车头(-1) 罗斯托夫[11] -     置顶
周日037 英锦赛 决赛 04-08 22:00 林肯城(+1) 什鲁斯 -     置顶
周日038 阿甲 第22轮 04-08 22:00 [02]圣洛伦索(-1) 戈多伊[04] -     置顶
周日039 西甲 第31轮 04-08 22:15 [03]皇马(-1) 马竞[02] -     置顶
周日040 荷甲 第30轮 04-08 22:45 [02]阿贾克斯(-2) 赫拉克勒[10] -     置顶
周日041 法甲 第32轮 04-08 23:00 [20]梅斯(+1) 里昂[04] -     置顶
周日042 葡超 第29轮 04-08 23:00 [08]沙维什(-1) 比兰尼[11] -     置顶
周日043 英超 第33轮 04-08 23:30 [05]切尔西(-1) 西汉姆联[14] -     置顶
周日044 瑞典超 第2轮 04-08 23:30 [16]达尔库尔德人(+1) 厄斯特松[13] -     置顶
周日045 德甲 第29轮 04-09 00:00 [06]法兰克福(-1) 霍芬海姆[07] -     置顶
周日046 意甲 第31轮 04-09 00:00 [13]乌迪内斯(+1) 拉齐奥[05] -     置顶
周日047 挪超 第4轮 04-09 00:00 [03]海于格松(-1) 萨普斯堡[02] -     置顶
周日048 挪超 第4轮 04-09 00:00 [13]奥德(-1) 博德闪耀[10] -     置顶
周日049 挪超 第4轮 04-09 00:00 [09]桑纳菲(-1) 斯塔贝克[15] -     置顶
周日050 挪超 第4轮 04-09 00:00 [05]布兰(-1) 克里斯蒂[06] -     置顶
周日051 挪超 第4轮 04-09 00:00 [16]特罗姆瑟(-1) 兰赫姆[07] -     置顶
周日052 俄超 第25轮 04-09 00:00 [14]安郅(+1) 莫斯巴达[02] -     置顶
周日053 比甲 第2轮 04-09 00:00 [01]根特(-1) 布鲁日[03] -     置顶
周日054 阿甲 第22轮 04-09 00:15 [19]圣马丁(+1) 飓风[08] -     置顶
周日055 西甲 第31轮 04-09 00:30 [15]皇家社会(-1) 赫罗纳[08] -     置顶
周日056 葡超 第29轮 04-09 01:00 [02]波尔图(-2) 阿维斯[15] -     置顶
周日057 墨西联 第14轮 04-09 01:00 [01]托卢卡(-1) 老虎大学[03] -     置顶
周日058 挪超 第4轮 04-09 02:00 [12]罗森博格(-1) 莫尔德[01] -     置顶
周日059 比甲 欧罗巴资格 04-09 02:00 [05]贝弗伦(+1) 瓦雷赫姆[03] -     置顶
周日060 比甲 欧罗巴资格 04-09 02:00 [02]穆斯克龙(+1) 科特赖克[01] -     置顶
周日061 智甲 第8轮 04-09 02:00 [15]基约塔(+1) 科洛科洛[05] -     置顶
周日062 阿甲 第22轮 04-09 02:30 [13]图库曼(-1) 老男孩[21] -     置顶
周日063 意甲 第31轮 04-09 02:45 [06]AC米兰(-1) 萨索洛[16] -     置顶
周日064 西甲 第31轮 04-09 02:45 [04]巴伦西亚(-1) 西班牙人[13] -     置顶
周日065 法甲 第32轮 04-09 03:00 [03]马赛(-1) 蒙彼利埃[06] -     置顶
周日066 巴圣锦 决赛 04-09 03:00 帕梅拉斯(-1) 科林蒂安 -     置顶
周日067 葡超 第29轮 04-09 03:15 [03]里斯本(-2) 费雷拉[14] -     置顶
周日068 美职联 第6轮 04-09 04:00 [16]奥兰多(-1) 波特兰[21] -     置顶
周日069 智甲 第8轮 04-09 04:30 [02]天主大学(-1) 巴勒斯人[09] -     置顶
周日070 阿甲 第22轮 04-09 04:45 [03]铁路工场(-1) 阿独立[06] -     置顶
周日071 阿甲 第22轮 04-09 07:00 [05]竞技(-1) 河床[14] -     置顶
周日072 智甲 第8轮 04-09 07:00 [11]西联合(-1) 奥伊金斯[04] -     置顶
周日073 墨西联 第14轮 04-09 07:00 [02]拉古纳(-1) 克雷塔罗[11] -     置顶
周日074 美职联 第6轮 04-09 09:00 [06]洛城银河(-1) 堪萨斯城[03] -     置顶
周一001 俄超 第25轮 04-10 00:30 [03]莫陆军(-1) 莫迪纳摩[10] -     置顶
周一002 瑞典超 第2轮 04-10 01:00 [11]布鲁马波(+1) 赫根[06] -     置顶
周一003 瑞典超 第2轮 04-10 01:00 [04]马尔默(-1) 索尔纳[03] -     置顶
周一004 挪超 第4轮 04-10 01:00 [14]利勒斯特(-1) 斯达[08] -     置顶
周一014 德甲 第29轮 04-10 02:30 [04]莱红牛(-1) 勒沃库森[05] -     置顶
周一015 法乙 第32轮 04-10 02:45 [15]朗斯(-1) 南锡[19] -     置顶
周一016 西甲 第31轮 04-10 03:00 [05]比利亚雷(-1) 毕尔巴鄂[12] -     置顶
周一017 葡超 第29轮 04-10 03:00 [16]摩雷伦斯(-1) 博阿维斯[07] -     置顶
周一018 阿甲 第22轮 04-10 06:00 [27]兵工厂(-1) 天主青年[17] -     置顶
周一019 阿甲 第22轮 04-10 08:15 [10]拉普大学(-1) 查卡里塔[26] -     置顶
周五001 澳超 第26轮 04-06 17:50 [02]1纽喷气机(-1) 珀斯2[08] 0 - 2   置顶
500.com即时比分提示:点击球队名:查看球队战绩,点击比分:查看比赛事件数据,(中)表示中立场,表示天气,表示视频直播 表示虚拟动画。
网站提醒:以上比分数据仅供浏览、投注参考之用,并不作为最终派奖赛果依据。

为保证您最佳的浏览效果,请使用IE9或以上版本, Chrome等浏览器进行访问